Børnehænder i sanden

Maalgruppe

 

Furesø ADHD- og Autismecenter (FAAC) er Furesø Kommunes tilbud til børn og unge i den skolepligtige

alder med diagnosen ADHD og diagnoser inden for autismespektrummet (ASF). Afdelingerne er placeret på hhv. Syvstjerneskolen og Lille Værløse Skole.  Centret har pr. 01.08.17 i alt 101 elever fordelt på 2 afdelinger med 47 elever i ADHD-afdelingen og 54 elever i Autismecenteret. Centret har elever på alle årgange. FAAC  har tilsammen ca. 55 lærere, pædagoger og medhjælpere ansat. Til hver afdeling er knyttet en afdelingsleder, og den overordnede ledelse af centret er hos Ulla Andersen, som også er skoleleder på Syvstjerneskolen.

Medarbejderne er organiseret i selvstyrende teams, der har tilknyttet et bredt tværfagligt netværk af samarbejdsparter (psykologer, specialkonsulenter, talepædagoger, fysioterapeut, sundhedsplejerske mv.).

Målgruppen i ADHD-og Autismecentret er børn med behov for specialundervisning og specialpædagogisk bistand. Børnene har behov, der ikke dækkes ind i den almene undervisning, og kræver en særlig specialpædagogisk indsats. Behovene vedrører undervisningsmæssige samt sociale og personlige/emotionelle dimensioner.

Målet med vores arbejde er, at eleverne i det omfang, det er muligt, udvikler viden, evner, færdigheder og interesser, så de kvalificerer sig i forhold til det liv, der følger efter skolen.

Med afsæt i folkeskolens formål arbejder centret for at udvikle elevernes personlige, sociale og faglige kompetencer med udgangspunkt i den enkelte elevs styrker, potentialer og behov.  Målet er at give alle elever mulighed for at tage folkeskolens afgangsprøve og ved endt skolegang at have strategier og færdigheder, så eleven med et minimum af støtte kan have en dagligdag, der fungerer, kan kommunikere socialt og indgå i relationer med andre.

For at opnå målet giver vi den enkelte elev mulighed for at tilegne sig faglig viden svarende til folkeskolens mål og læseplaner, afhængigt af udviklingstrin.

I vores pædagogik lægger vi vægt på at strukturere dagligdagen både for gruppen og for den enkelte. Vi tilstræber at skabe situationer, der fører eleverne mod et bevidst fællesskab og udvikling af faglige og sociale kompetencer.

Vi underviser eleverne individuelt og i grupper og har individuelle samtaler med eleverne for at give den enkelte elev en forståelse af eget handicap og derigennem sikre en høj grad af selvindsigt.

Vi anvender forskellige metoder og pædagogik, der alle baserer sig på den anerkendende tilgang og neuropsykologisk viden. Der tages altid udgangspunkt i den enkelte elev og metoder/strategier m.v. tilpasses herefter.

For at understøtte udfoldelsen af elevernes potentiale har vi samtidig behov for at anlægge et dobbelt mestringsperspektiv på vores professionelle praksis, så vi både medtænker det faglige og det specialpædagogiske/terapeutiske. Alle vores elever har særlige behov, som vi via dette ”dobbelte mestringsperspektiv” skal søge at imødekomme i vores tilrettelæggelse af vores læringsmiljøer.

Vores inkluderende praksis handler om at skabe og udvikle passende fællesskaber for alle børn, idet vi erkender, at vores målgruppe har brug for noget forskelligt for at kunne udvikle sig så optimalt som muligt. Vi har både mulighed for at samarbejde med den almene skole og det tilhørende fritidstilbud om at inkludere vores elever i det almene tilbud, og mulighed for at arbejde med mindre og tilpassede fællesskaber inden for vores egen specialpædagogiske ramme.

Vores arbejde med inklusion baseres på en løbende evaluering, både af gruppens trivsel som helhed og i forhold til individuelle hensyn, og sker i øvrigt i samarbejde med elev, forældre, skolen og fritidstilbuddet.

 


Sidst opdateret 10. maj 2017

» Kontakt

Furesø ADHD- og Autismecenter

Hovedkontor:
Skovløbervangen 1
3500 Værløse
Overordnet leder: Ulla Andersen
tlf.: 7235 7000 e-mail: uda@furesoe.dk 

Afdelinger:

Syvstjerneskolen (ADHD)
Skovløbervangen 1
3500 Værløse
Afdelingsleder: Dorthe Barsøe
tlf.: 7235 7007 e-mail: doba@furesoe.dk

Ll. Værløse Skole (Autisme)
Ryetvej 1
3500 Værløse
Afdelingsleder: Thomas Eliot Nielsen
tlf.: 7235 7009 e-mail: ten@furesoe.dk

Vejledere:
Berit Lund Andersen og Nick Conradi
tlf: 7216 5170 (mandage)


 

Åbningstider:

Centret har åbent indenfor den alm. skoletid.