Børnehænder i sanden

Mål

Målet med vores arbejde er, at eleverne i det omfang det er muligt, udvikler viden, evner, færdigheder og interesser, så de kvalificerer sig i forhold til det liv, der følger efter skolen.

Et af de vigtigste mål i arbejdet med eleverne er at hjælpe dem til selvindsigt og til at udvikle nogle strategier og værktøjer, så de  bliver så selvstyrende som muligt.

Da det er en proces, der er tidskrævende, reguleres de faglige mål jævnligt, og tager under alle omstændigheder udgangspunkt i, hvor eleven er her og nu.

Et vigtigt indsatsområde er, at eleverne, i det omfang de magter det, er en del af den øvrige skole og fritidstilbuddet.

Vores inkluderende praksis handler om, at skabe og udvikle passende fællesskaber for alle børn, idet vi erkender, at vores målgruppe har brug for noget forskelligt for at kunne udvikle sig så optimalt som muligt. Vi har både mulighed for at samarbejde med den almene skole og det tilhørende fritidstilbud om at inkludere vores elever i det almene tilbud, og mulighed for at arbejde med mindre og tilpassede fællesskaber, inden for vores egen specialpædagogiske ramme.

Vores arbejde med inklusion baseres på en løbende evaluering, både af gruppens trivsel som helhed og i forhold til individuelle hensyn, og sker i øvrigt i samarbejde med elev, forældre, skolen og fritidstilbuddet

I øvrigt henvises til  Handleplan for Furesoe ADHD-Center 2014-15


Sidst opdateret 16. maj 2017

» Kontakt

Furesø ADHD- og Autismecenter

Hovedkontor:
Skovløbervangen 1
3500 Værløse
Overordnet leder: Ulla Andersen
tlf.: 7235 7000 e-mail: uda@furesoe.dk 

Afdelinger:

Syvstjerneskolen (ADHD)
Skovløbervangen 1
3500 Værløse
Afdelingsleder: Dorthe Barsøe
tlf.: 7235 7007 e-mail: doba@furesoe.dk

Ll. Værløse Skole (Autisme)
Ryetvej 1
3500 Værløse
Afdelingsleder: Thomas Eliot Nielsen
tlf.: 7235 7009 e-mail: ten@furesoe.dk

Vejledere:
Berit Lund Andersen og Nick Conradi
tlf: 7216 5170 (mandage)


 

Åbningstider:

Centret har åbent indenfor den alm. skoletid.