Børnehænder i sanden

Vision

Visionen for Furesø ADHD- og Autismecenter

Anerkendelse, ambitioner og fællesskaber

Furesø ADHD- og Autismecenter skal være et specialtilbud, hvor vi tager udgangspunkt i  den enkelte elevs  ressourcer og behov og involverer eleven, når vi opstiller faglige og sociale læringsmål.

Vi vil være et sammenhængende skole- og fritidstilbud, der hele tiden orienterer sig mod, at eleverne hver især bliver så dygtige,  de kan.

I et inspirerende og udviklende miljø skal alle elever lære at beherske kompenserende strategier, der gør dem i stand til at være en del af passende fællesskaber.

Visionen kræver, at vi opstiller følgende mål for vores arbejde

MÅL: At være et sammenhængende skole- og fritidstilbud

Resultatindikatorer for et sammenhængende skole- og fritidstilbud:

 • Alle teamenes trimesterplaner afspejler sammenhæng i læringsmål. 
 • At det er synligt i dagsorden og referater fra teammøder, at der samarbejdes om, at styre   og rammesætte skoledage, som skaber helhed og sammenhæng for eleverne.
 • Eleverne kan forklare, hvad de er i gang med at lære, når de bliver spurgt.

MÅL: At alle elever bliver så dygtige, de kan – både fagligt og socialt,  så de er bedst muligt forberedt til livet efter skolen

Resultatindikatorer for elevernes sociale udvikling

 • Teamene er i stand til at løse de løbende pædagogiske udfordringer bl.a. via en PAF teoretisk tilgang.
 • Sociale og personlige mål opnås og justeres løbende med den enkelte elev. 
 • De sociale mål, der sættes sammen med eleverne, skal bevæge  sig fra ydre til højere grad af indre styring (beherskelse af kompenserende strategier, mindre indgriben).

Resultatindikatorer for elevernes faglige udvikling

 • Øget evne til faglig fordybelse og koncentration hos eleverne, målsat for den enkelte elev.
 • Eleverne opnår og justerer løbende mål for ikke prøve- og karakterbaserede fag og aktiviteter.
 • Vores elever gennemfører afgangsprøver helt eller delvist

Bedre resultater i de nationale test

MÅL: At inkludere eleverne  i passende fællesskaber 

Resultatindikatorer for inklusion af elever i passende fællesskaber        

 • 100% af eleverne er inkluderet i passende fællesskaber
 • Kompleksitetsøgning i skemalægning (Teamene arbejder med optimale skemaløsninger)
 • Fællesskaberne er synlige i hverdagen (kan opleves helt konkret)

 

MÅL: At ledelse og medarbejdere bidrager engageret til udvikling af Centeret

Resultatindikatorer for ledelse og medarbejderes engagement til udvikling af centeret   
 • Trivselsmåling skal vise, at 90 % af medarbejderne oplever, at deres kompetencer bringes i spil på en relevant måde.
 • Trivselsmåling skal vise, at 90 % af medarbejderne oplever glæde og engagement ved de opgaver, de løser.
 • Trivselsmåling skal vise, at 90 % af medarbejderne føler sig set, hørt og forstået
 • Ledelsen understøtter og igangsætter forandringsprocesser i centeret og følger op på målene
 • Samarbejdet i PU skaber tydeligere sammenhæng mellem ledelse og medarbejdere i centeret
 • Medarbejdere og ledelse tager initiativer til at organisere udvalg og netværk, der bidrager til videndeling, pædagogisk og faglig udvikling.

 

 


Sidst opdateret 27. maj 2015

» Kontakt

Furesø ADHD- og Autismecenter

Hovedkontor:
Skovløbervangen 1
3500 Værløse
Overordnet leder: Ulla Andersen
tlf.: 7235 7000 e-mail: uda@furesoe.dk 

Afdelinger:

Syvstjerneskolen (ADHD)
Skovløbervangen 1
3500 Værløse
Afdelingsleder: Dorthe Barsøe
tlf.: 7235 7007 e-mail: doba@furesoe.dk

Ll. Værløse Skole (Autisme)
Ryetvej 1
3500 Værløse
Afdelingsleder: Thomas Eliot Nielsen
tlf.: 7235 7009 e-mail: ten@furesoe.dk

Vejledere:
Berit Lund Andersen og Nick Conradi
tlf: 7216 5170 (mandage)


 

Åbningstider:

Centret har åbent indenfor den alm. skoletid.