Børnehænder i sanden

Transport

Retningslinjer for kørsel af elever i Furesø ADHD- og Autismecenter

Egentransport

Som udgangspunkt går eller cykler eleverne selv til skole, eller de transporteres af deres forældre. Hvis afstanden til tilbuddet er for stor, kan der enten tilbydes transport med bus eller et skolekort til offentlig transport.

Transport med bus

Eleven hentes om morgenen og kører, sammen med andre elever, til tilbuddet, så de er fremme til skolestart. Benyttes morgenåbningen kl. 7.00,  (Fritidstilbud) skal man selv transportere sit barn.  Der kan i dette tilfælde, via sagsbehandler, søges om særlig kørselsbevilling.

Der findes som udgangspunkt tre muligheder for hjemkørsel:

1. Direkte hjemkørsel fra skole ud fra fast ugeskema (hver dag) - gældende hvis man ikke er medlem af fritidstilbud
2. Hjemkørsel fra fritidstilbud kl. 15 (hver dag)
3. Hjemkørsel fra fritidstilbud kl. 16  (hver dag)

Det er muligt at kombinere hjemkørsel kl. 15 og 16, hvis det ligger i fast ugerytme gældende et kvartal.

En elev der følger fleksibelt skema i normalklasse, må tage i klub efter skoletid og derfra med bussen hjem. Er eleven ikke tilmeldt klubtilbud, må familien selv sørge for transport, hvis mødetiden afviger fra skoleskemaet.

Hvis det skønnes at en elev af en eller anden årsag ikke kan transporteres i bus, må forældrene selv stå for transporten. I sådanne tilfælde kan der kompenseres med kilometerpenge.

Hvis eleven bor to forskellige steder i kommunen, er det muligt at få hentet/bragt til de forskellige adresser, hvis der forefindes en fast aftale. Bor en forældre udenfor Furesø kommune, skal kørsel bevilliges særskilt gennem egen sagsbehandler/kommune

Under kørslen

Det er chaufføren, der bestemmer, hvem der sidder hvor, og det anbefales, at man har faste pladser. (Regler for buskørsel - Piktogrammer)

Ved ændringer

Elever må ikke selv kontakte chauffører eller vognmand

Skal en elev ikke hentes som aftalt (morgen eller eftermiddag), skal forældrene selv melde det til vognmanden i så god tid, at bussen ikke kører forgæves eller venter unødigt på en elev. Det er ikke nok at skrive det i kontaktbogen – her skal det stå som orientering til personalet, men chaufførerne skal af hensyn til kørselsplanlægningen vide det, inden de kommer.

I skolernes ferier

Ved skolefridage, hvor fritidstilbuddet er åbent, skal forældrene tilmelde sig kørsel. Dette gøres via mail til Blixtbus. blixtbus@blixtbus.dk  Hvis eleven ikke er tilmeldt, vil det ikke være muligt at tilbyde kørsel.

Offentlig transport

De elever, der af personalet i samråd med forældrene, skønnes at være i stand til at befordre sig selv med offentlige transportmidler, får tildelt et buskort.
Har en elev et buskort til egentransport, kan det ikke også benytte busordningen, jvf. Bekendtgørelse om befordring af elever i Folkeskolen §7
For de elever, der kommer fra andre kommuner end Furesø, kan der ud fra en rimelighedsbetragtning dispenseres fra denne regel - f.eks. med morgenafhentning. Dette aftales med hjemkommunen

Kontakt

Spørgsmål vedrørende kørselsordningen stilles til kørselskoordinator i ADHD- og Autismecentret:

Dorthe Barsøe Afdelingsleder Syvstjerneskolen
Tlf. 7235 7007 e-mail: doba@furesoe.dk

Henvendelser til vognmand Allan Blixt eller Henrik Thorvall:
Tlf. 3112 3455 e-mail: blixtbus@blixtbus.dk.

Buskontoret er bemandet fra kl. 9.00-17.00 

Har man brug for at give besked om evt. aflysning udenfor dette tidsrum (f.eks. ved sygdom opstået om morgenen) besvares telefonen også ml. kl. 06.00 - 18.00

Vognmanden bestræber sig på at give besked til hjemmet, hvis bussen er meget forsinket i ankomst.

                                   


Sidst opdateret 03. februar 2016

» Kontakt

Furesø ADHD- og Autismecenter

Hovedkontor:
Skovløbervangen 1
3500 Værløse
Overordnet leder: Ulla Andersen
tlf.: 7235 7000 e-mail: uda@furesoe.dk 

Afdelinger:

Syvstjerneskolen (ADHD)
Skovløbervangen 1
3500 Værløse
Afdelingsleder: Dorthe Barsøe
tlf.: 7235 7007 e-mail: doba@furesoe.dk

Ll. Værløse Skole (Autisme)
Ryetvej 1
3500 Værløse
Afdelingsleder: Thomas Eliot Nielsen
tlf.: 7235 7009 e-mail: ten@furesoe.dk

Vejledere:
Berit Lund Andersen og Nick Conradi
tlf: 7216 5170 (mandage)


 

Åbningstider:

Centret har åbent indenfor den alm. skoletid.