Børnehænder i sanden

Kompetencecentrets tilbud

Vi tilbyder

Pædagogisk vejledning, faglig sparring, oplæg og undervisning til lærere og pædagoger i skolevæsenet.

Vejledning til forståelse af et konkret barns vanskeligheder

-vejledning til forståelse af barnets vanskeligheder og særlige behov
-afklarende og udviklende samtaler med de voksne, der har med barnet at gøre i hverdagen

Konkrete praktiske handlemuligheder til hverdagen

-konkrete eksempler på og fremstilling af skemaer og andre materialer til fremme af overskuelighed i hverdagen
-indretning af skolemiljø og læringsmiljø i det hele taget 
-idéer til undervisningsmateriale og anderledes anvendelsesmuligheder 
-idéer til strukturering af andre aktiviteter - frikvarterer, leg, samtaler omkring selvforståelse osv.

Generel undervisning / information til fælles forståelse af ADHD, ASF o.l.


Denne undervisning/ information til fælles forståelse af vanskelighederne med ADHD, ASF o.l. kan henvende sig til
-klasseteamet 
-klassens øvrige børn 
-forældremøder 
-personalemøder

Gennem dialog kan vi sammen finde ud af, hvor det enkelte barn kan styrkes, så barnet i højere grad kan klare sig selv. Redskaberne er alsidige - behovene individuelle - så der skal altid tages udgangspunkt i det enkelte barn.

Vejledning i hjemmet

Furesø ADHD- og Autismecenter varetager ikke vejledning i hjemmet. Furesø kommunes familieafdeling tager sig af disse opgaver. Forespørgsler vedrørende dette rettes til psykolog eller socialrådgiver.

Pædagogiske vejledere 2016-2017:

 

Berit Lund Andersen (lærer) og Nick Conradi (Pædagog)

Hvis en skole eller institution i Furesø kommune ønsker vejledning skal henvendelse ske via 
Henvisningsskema

Vejlederne har kontortid om mandagen hvor de kan træffes på telefon: 7216 5170

Skoler og institutioner uden for Furesø kommune skal rette henvendelse til vejledningskoordinator Dorthe Barsøe doba@furesoe.dk

 


Sidst opdateret 09. august 2016

» Kontakt

Furesø ADHD- og Autismecenter

Hovedkontor:
Skovløbervangen 1
3500 Værløse
Overordnet leder: Ulla Andersen
tlf.: 7235 7000 e-mail: uda@furesoe.dk 

Afdelinger:

Syvstjerneskolen (ADHD)
Skovløbervangen 1
3500 Værløse
Afdelingsleder: Dorthe Barsøe
tlf.: 7235 7007 e-mail: doba@furesoe.dk

Ll. Værløse Skole (Autisme)
Ryetvej 1
3500 Værløse
Afdelingsleder: Thomas Eliot Nielsen
tlf.: 7235 7009 e-mail: ten@furesoe.dk

Vejledere:
Berit Lund Andersen og Nick Conradi
tlf: 7216 5170 (mandage)


 

Åbningstider:

Centret har åbent indenfor den alm. skoletid.