Børnehænder i sanden

Metodik

Vi lægger vægt på at strukturere dagligdagen både for gruppen som helhed og for den enkelte.

Vi tilstræber udover en faglig udvikling at skabe situationer, der fører eleverne mod et bevidst fællesskab og træning i sociale kompetencer.

Udvikling af social kompetence er en stor del af undervisningen, da vi anser det for at være en væsentlig forudsætning for, at indlæring kan finde sted.

Det medfører, at processen ind imellem kommer i centrum i forhold til produktet. Metodik og mål skal derfor ses i meget nær sammenhæng med de ovenfor beskrevne karakteristika.

Vi sørger for en vekslen mellem selvstændigt arbejde og gruppeprocesser. For eksempel arbejder vi på klassebasis med den sociale dimension at kunne lytte, samtale og modtage beskeder og på et individuelt niveau, hvor vi løbende har elevsamtaler med fokus på udviklingsmål, nærmeste udviklingszone og elevens selvindsigt ift. disse behov

For autismetilbuddets vedkommende tilrettelægges det daglige pædagogiske arbejde ud fra en struktureret pædagogisk referenceramme, som er inspireret af TEACCH, hvor overskuelighed, forudsigelighed, tydelighed, visualisering og gentagelse er de bærende elementer.


Sidst opdateret 21. juli 2015

» Kontakt

Furesø ADHD- og Autismecenter

Hovedkontor:
Skovløbervangen 1
3500 Værløse
Overordnet leder: Ulla Andersen
tlf.: 7235 7000 e-mail: uda@furesoe.dk 

Afdelinger:

Syvstjerneskolen (ADHD)
Skovløbervangen 1
3500 Værløse
Afdelingsleder: Dorthe Barsøe
tlf.: 7235 7007 e-mail: doba@furesoe.dk

Ll. Værløse Skole (Autisme)
Ryetvej 1
3500 Værløse
Afdelingsleder: Thomas Eliot Nielsen
tlf.: 7235 7009 e-mail: ten@furesoe.dk

Vejledere:
Berit Lund Andersen og Nick Conradi
tlf: 7216 5170 (mandage)


 

Åbningstider:

Centret har åbent indenfor den alm. skoletid.